Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu dla UJK

kwiecień 2012 - wrzesień 2013

Budowa budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji (I etap) przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  kwiecień 2012 - wrzesień 2013.

Wróć