Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie

marzec 2006 - styczeń 2007

Podwykonawca robót budowlanych na obiekcie Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Modlińskiej.

Wróć