Budowa dla SCANFIL Poland sp. z o.o.

W dniu 30.12.2016 r. w Sieradzu została podpisana umowa na realizację budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną i kontenerowego budynku ochrony wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą: drogami wewnętrznymi, parkingami, placami manewrowymi, chodnikami i instalacjami zewnętrznymi - wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej, azotu, instalacją gazową i instalacjami elektrycznymi i instalacjami niskoprądowymi. Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa elewacji frontowej, przebudowa układu pomieszczeń w budynku A. Inwestorem jest SCANFIL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

Wróć