Budowa Laboratorium w Krakowie

Budowa budynku laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie. Etap I obejmował budowę części badawczej laboratorium wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, wraz z instalacją sieci transformatorowej, agregatu prądotwórczego, systemu kolektorów słonecznych. Obejmował również zagospodarowanie terenu wraz z budową dwóch zjazdów, parkingami, drogami i chodnikami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, rozbiórką dwóch budynków inwentarskich, rozbiórką instalacji wewnętrznych wody i elektryki oraz budową przyłączy wody, co, energetycznego i teletechnicznego.

Wróć