Budowa Budynku z zespołami pracowni do wykorzystania w medycynie w Podzamczu

Realizacja dla Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie budynku z zespołami Pracowni do wykorzystania w medycynie o standardzie GMP, oraz Pracowni do wspólnej realizacji projektów badawczo - wdrożeniowych w dziedzinie nauk medycznych i działalności leczniczej wraz z budową sieci wodociągowej". Zadanie realizowane i finansowane w ramach projektu pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin" realizowanego w ramach Działania 2.4 "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" Oś priorytetowa nr 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wróć