Oddział Pediatryczny ZOZ Busko - Zdrój

Realizacja polegająca na wykonanie projektu, przebudowie oraz dostawie sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wykonywana w ramach projektu pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestor - ZOZ w Busko - Zdroju z siedzibą w przy ul. Bohaterów Warszawy 67 reprezentowany przez Dyrektora - Grzegorza Gałuszkę. okres realizacji 11.2014-07.2015.

Wróć