Państwowy Instytut Geologiczny w Kielcach

Państwowym Instytucie Geologicznym – Kielce, ul. Zgoda 21 realizacjia dwóch zadań:

Zadanie I – Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach o pawilon ekspozycyjny i Budynek laboratoryjno – biurowy w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Teatrapodem” wraz z sieciami zewnętrznymi, chodnikami i zagospodarowaniem terenu.

Zadanie II – Przebudowa i remont budynku Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych”.

Wróć