Plan podziału spółki

Zarząd Firmy Budowlanej Anna – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy, wpisanej do KRS pod numerem 0000482018, działając na podstawie art.535 par.3 Kodeksu spółek handlowych udostępnia do publicznej wiadomości sporządzony dnia 28.02.2018r. Plan Podziału spółki pod firmą: Firma Budowlana Anna – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy (spółka dzielona), poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Wróć