Realizacja PARKU HANDLOWEGO w Katowicach

W Katowicach w dniu 26.04.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie parku handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym i infrastrukturą towarzyszącą, tj. infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, chodnikami i elementami małej architektury.

Wróć