Realizacja PARKU HANDLOWEGO w Katowicach

W Katowicach w dniu 26.04.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie parku handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym i  infrastrukturą towarzyszącą, tj. infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, chodnikami i elementami małej architektury . Inwestorem jest ASSET REAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wróć