Remont z dostawą urządzeń w budynku Zespołu Opieki zdrowotnej w Busku

Remont wraz z dostawą sprzętu przewidzianego na wyposażenie oddziałów szpitalnych w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju w ramach realizacji projektu pn. ”Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez Modernizację oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby przyjęć”

Inwestorem w/w inwestycji jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Wróć