Rozbudowa Szpitala w Krynicy - Zdroju

Realizacja pn. "Rozbudowa szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych". Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy -Zdrój. Inwestycja prowadzona byłą zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Wróć