Rozbudowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W październiku 2018r. została podpisana umowa na rozbudowę i nadbudowę budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wróć