Termomodernizacja budynków w Końskich

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w formule "zaprojektuj i wybuduj" - w ramach rozszerzenia Projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich". Przedmiot zamówienia jest dofinansowywany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", dla rezultatu 1 pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach".

Wróć