Umowa na wykonanie uzbrojenia terenów dla KPT w Kielcach

W dniu 09.06.2017 r. podpisana została umowa z Gminą Kielce na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego  - strefa B i C.

Wróć