Kariera

Inżynier Robót Drogowych

 

Opis stanowiska:

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót drogowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP;
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót drogowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót;
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budownictwo lądowe (preferowane budownictwo drogowe)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad;
 • Zaangażowanie w realizowane projekty;
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów oraz rozwoju zawodowego;
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Podstawowy obszar działalności firmy: województwo świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, podkarpackie;

 

Oferty należy składać na adres: a.ferens@annabud.pl z  adnotacją „Stanowisko Inżynier Robót Drogowych”, w terminie do dnia 20-02-2019 r.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, w tym weryfikacji Pana/Pani kompetencji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).
 3. Pana/Pani dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane także w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku wyrażenia takiej woli, w dokumentach aplikacyjnych, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości.”

Specjalista ds. Kadr i Plac

Miejsce pracy: Bilcza, gm. Morawica

Region: świętokrzyskie

 

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie sprawami pracowniczymi i prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • Prowadzenie procesu rekrutacji;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – listy obecności, urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
 • Sporządzanie list płac;
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do Urzędów Skarbowych, GUS, P-FRON;
 • Nadzór nad terminowością szkoleń BHP, badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych).

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • Doskonała organizacja pracy własnej (samodzielność, systematyczność oraz umiejętność ustalania priorytetów);
 • Praktyczna znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych;
 • Biegła obsługa programu Symfonia i Płatnik, komputera w zakresie Microsoft Office oraz urządzeń biurowych.

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesująca pracę w przyjaznym środowisku.

 

Oferty należy składać na adres: a.ferens@annabud.pl z adnotacją „Stanowisko Specjalista ds. Kadr i Płac”, w terminie do dnia 31-01-2019 r.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, w tym weryfikacji Pana/Pani kompetencji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).
 3. Pana/Pani dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane także w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. W przypadku wyrażenia takiej woli, w dokumentach aplikacyjnych, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości.”

Księgowa/Księgowy

Miejsce pracy: Bilcza, gm. Morawica
Region: świętokrzyskie

 

Opis stanowiska:

 • Weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych;
 • Księgowanie wyciągów bankowych;
 • Wystawianie faktur sprzedaży;
 • Uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
 • Przygotowywanie raportów i bieżących analiz finansowych dla Zarządu spółki;
 • Udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań finansowych;
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych, zasad rachunkowości i fakturowania;
 • Dbanie o poprawny przepływ informacji i dokumentów wewnątrz działu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie ekonomiczne - rachunkowość, finanse;
 • Co najmniej 3- lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość programu Sage Symfonia (Faktura i Kasa oraz Finanse i Księgowość);
 • Bardzo dobra znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel);
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz sprawnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra organizacja pracy; odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość i sumienność;
 • Komunikatywność, zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesująca pracę w przyjaznym środowisku,

 

Oferty należy składać na adres: a.ferens@annabud.pl z adnotacją „Stanowisko Księgowa/Księgowy”, w terminie do dnia 25.01.2019 r.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, w tym weryfikacji Pana/Pani kompetencji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).
 3. Pana/Pani dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane także w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. W przypadku wyrażenia takiej woli, w dokumentach aplikacyjnych, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości.”