Kariera

Inżynier Robót Drogowych

 

Opis stanowiska:

 • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót drogowych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP;
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót drogowych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót;
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budownictwo lądowe (preferowane budownictwo drogowe)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość Prawa Budowlanego oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office i Autocad;
 • Zaangażowanie w realizowane projekty;
 • Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
 • Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów oraz rozwoju zawodowego;
 • Praca pełna wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Podstawowy obszar działalności firmy: województwo świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, podkarpackie;

 

Oferty należy składać na adres: a.ferens@annabud.pl z  adnotacją „Stanowisko Inżynier Robót Drogowych”, w terminie do dnia 20-02-2019 r.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani dokumenty aplikacyjne, w tym weryfikacji Pana/Pani kompetencji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).
 3. Pana/Pani dane osobowe, pod warunkiem wyrażenia takiej zgody, będą przetwarzane także w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku wyrażenia takiej woli, w dokumentach aplikacyjnych, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD Sp. z.o.o. Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości.”