na50

Obiekty medyczne

Rozbudowa Szpitala w Krynicy - Zdroju

Realizacja pn. "Rozbudowa szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych". Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy -Zdrój. Inwestycja prowadzona byłą zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie.

Budowa Budynku z zespołami pracowni do wykorzystania w medycynie w Podzamczu

Realizacja dla Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie budynku z zespołami Pracowni do wykorzystania w medycynie o standardzie GMP, oraz Pracowni do wspólnej realizacji projektów badawczo - wdrożeniowych w dziedzinie nauk medycznych i działalności leczniczej wraz z budową sieci wodociągowej"

Oddział Pediatryczny ZOZ Busko - Zdrój

Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Budowa budynku dydaktyczno - naukowego dla Wydziału Lekarskiego Nauk o Zdrowiu dla UJK w Kielcach

Budowa budynku dydaktyczno - naukowego dla Wydziału Lekarskiego Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przychodnia PATRON

Budowa Przychodni Zdrowia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PATRON" sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Kopernika 3.

Remont z dostawą urządzeń w budynku Zespołu Opieki zdrowotnej w Busku

Remont wraz z dostawą sprzętu przewidzianego na wyposażenie oddziałów szpitalnych w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju”.