Obiekty przemysłowe

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach

Wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - rozszerzenie projektu"

Centrum Logistyki dla Alma Alpinex sp. z o.o

Realizacja "Świętokrzyskiego Centrum Ligistyki i Dystrybucji" dla Almy Alpinex sp. z o.o.

Sad Sandomierski sp. z o.o.

Budowa Budynku Zaplecza Logistycznego Grupy Producentów Owoców i Warzyw Sad Sandomierski sp. z o.o.

Inkubator Technologiczny w Skarżysku Kamiennej

Budowa Inkubatora Technologicznego w Skarżysku Kamiennej