na50

Obiekty użyteczności publicznej

Realizacja PARKU HANDLOWEGO w Katowicach

Wykonanie parku handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym w Katowicach przy ul. Ułańskiej.

Termomodernizacja budynku w Morawicy

Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy. Inwestor: Gmina Morawica.

Apartamenty Witosa

Budowa kompleksu mieszkaniowego Apartamenty Witosa w Kielcach.

Termomodernizacja budynków w Końskich

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Budowa Laboratorium w Krakowie

Budowa budynku laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Budowa Węzła Ekspedycyjno - Rozdzielczego dla Poczty Polskiej S.A.

Realizacja dla POCZTY POLSKIEJ S.A. zadania inwestycyjnego pod nazwą: Adaptacja nieruchomości byłych Zakładów Poligraficznych RR Donnelley na potrzeby Węzła Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Kielcach.

Budynek Usługowy w Zagnańsku

Budowa budynku usługowego Lewiatan w Zagnańsku.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

Kompleksowa realizację budynków wchodzących w skład Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, woj. świętokrzyskie.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Realizacje zadania pn: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie.

Budynek biurowy dla MPEC sp. z o.o. w Kielcach

Biurowiec Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. przy ul. Poleskiej w Kielcach

Przedszkole w Bilczy

Budynek Przedszkola w Bilczy.

Realizacja dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

Budowę siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w Radoszycach.

Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim

Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą przy ul. Niskiej 2H/2 w Kielcach.

Państwowy Instytut Geologiczny w Kielcach

Modernizacja Państwowego Instytutu Geologicznego – Kielce, ul. Zgody 21.

Termomodernizacja budynku w Busku - Zdrój

Termomodernizacja Budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju.

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu dla UJK

Budowa budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji.