na50

Obiekty w trakcie realizacji

Wizualizacja udostępniona przez Centrum Kształcenia Praktycznego

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

W październiku 2018r. została podpisana umowa na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Rozbudowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W październiku 2018r. została podpisana umowa na rozbudowę i nadbudowę budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Budowa placów składowych Cerrad Sp. z o.o.

W październiku 2018r. została podpisana umowa na budowę placów składowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach.

Rozbudowa Centrum JMP w Modlnicy

W październiku 2018r. została podpisana umowa na rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Modlnicy.

Budowa dla Hilton Foods Tychy

W lipcu 2018r. została podpisana umowa na budowę Zakładu Przetwórstwa Spożywczego Hilton Foods w Tychach.

Budowa obiektu studyjnego TRANSCOLOR

W maju 2018r. została podpisana umowa na budowę obiektu studyjnego z częścią administracyjno - garderobianą oraz łącznikiem do istniejącego obiektu studyjnego TRANSCOLOR położonego w Ożarowie Mazowieckim.

Rozbudowa Centrum JMP w Kostrzyniu

W maju 2018r. została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy i przebudowy Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S. A. w Kostrzynie Wielkopolskim.

Budowa VIGO w Ożarowie Mazowieckim

W marcu 2018r. została podpisana Umowa na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim dla VIGO System S.A. 

Budowa dla Hydrosolar Sp. z o.o.

W marcu 2018r. została podpisana umowa na budowę budynku magazynowo - usługowego z częścią administracyjno - socjalną w Modlniczce k. Krakowa dla Hydrosolar Sp. z o.o. Małopolska Spółka komandytowa.

Budowa dla Grupy Azoty S.A.

W dniu 24.07.2017 r. podpisana został umowa na budowę budynku laboratoryjno - biurowo - socjalnego, hali półtechnik wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informujemy, że otrzymaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.