na50

Realizacje

Umowa na wykonanie uzbrojenia terenów dla KPT w Kielcach

W dniu 09.06.2017 r. podpisana została umowa na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego  - strefa B i C.

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Andrychowie

W dniu 30.05.2017 r. podpisana została umowa na budowę hali produkcyjno-magazynowej dla KZWM OGNIOCHRON S.A. w Andrychowie

Termomodernizacja budynków w Końskich

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Realizacja PARKU HANDLOWEGO w Katowicach

W Katowicach w dniu 26.04.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie parku handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym. Inwestorem jest ASSET REAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Budowa Centrum Logistycznego dla Consorfrut Polska sp. z o.o.

W dniu 04.04.2017 r. w Krakowie podpisana została umowa na realizacje Centrum Logistycznego dla CONSORFRUT Polska sp. z o.o.

Modernizacja węzła płuczki w Zagórzu

W dniu 20.01.2017 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji węzła płuczki w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium w Zagórzu.

Szkółka Kontenerowa dla Nadleśnictwa Daleszyce

Generalne Wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pod nazwą "Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce".

Budowa Laboratorium w Krakowie

Budowa budynku laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Hala produkcyjna dla PILKINGTON IGP sp. z o.o.

Budowa hali produkcyjnej w Krakowie przy ul. Półłanki 62 dla PILKINGTON IGP sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Portowej 24.

Nowa realizacja dla SCANFIL Poland sp. z o.o.

W dniu 30.12.2016 r. w Sieradzu została podpisana umowa na realizację budynku produkcyjno-magazynowego dla SCANFIL Poland sp. z o.o.

Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu

Budowa Zakładu Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, którego inwestorem jest spółka Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. sp. k., należąca do Grupy Tubądzin.

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informujemy, że otrzymaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Budowa hali dla DELFO POLSKA S.A.

W dniu 06.12.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizacje hali przemysłowo - magazynowej z częścią socjalno-biurową w Kielcach przy ul. Zagnańskiej.

Budowa hali produkcyjno - magazynowej w Żabnie

W dniu 24.11.2016 r. w Żabnie została podpisana umowa na budowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową układu komunikacyjnego.

Budowa hali magazynowo - produkcyjnej dla DEFRO sp. z o.o. sp. k.

W dniu 24.09.2016 r. podpisana została  umowa na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym z częścią reprezentacyjną wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

Rozbudowa Szpitala w Krynicy - Zdroju

W dniu 14.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację pn. "Rozbudowa szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych". Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy -Zdrój. Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Termomodernizacja budynku w Morawicy

W dniu 27.06.2016 podpisana została umowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy. Inwestorem jest Gmina Morawica.

Budowa zakładu DAFI-PRO S.A. w Bilczy

W dniu 16.06.2016 podpisaliśmy umowę na realizację zakładu produkującego dzbanki i filtry do wody DAFI-PRO S.A. w miejscowości Bilcza  w gm. Morawica. Realizacja obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno- biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Budowa dla Nordkalku - Zakład Sławno

Budowa dla Nordkalku w Miedziance - budowa instalacji do produkcji granulatu wapiennego oraz budowa wiaty na kamień.

Budowa dla Nordkalku - Zakład Miedzianka

Realizację dla Nordkalk sp. z o.o. w Zakładzie Miedzianka.