Realizacje

Wizualizacja udostępniona przez Centrum Kształcenia Praktycznego

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

W październiku 2018r. została podpisana umowa na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Rozbudowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W październiku 2018r. została podpisana umowa na rozbudowę i nadbudowę budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Budowa placów składowych Cerrad Sp. z o.o.

W październiku 2018r. została podpisana umowa na budowę placów składowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach.

Rozbudowa Centrum JMP w Modlnicy

W październiku 2018r. została podpisana umowa na rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Modlnicy.

Budowa dla Opoczno I Sp. z o.o.

Realizacja rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji płytek ceramicznych  ZP Śląsk w Opocznie

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Andrychowie

Budowa hali produkcyjno-magazynowej dla KZWM OGNIOCHRON S.A. w Andrychowie

Budowa dla Hilton Foods Tychy

W lipcu 2018r. została podpisana umowa na budowę Zakładu Przetwórstwa Spożywczego Hilton Foods w Tychach.

Umowa na wykonanie uzbrojenia terenów dla KPT w Kielcach

Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - strefa B i C.

Budowa obiektu studyjnego TRANSCOLOR

W maju 2018r. została podpisana umowa na budowę obiektu studyjnego z częścią administracyjno - garderobianą oraz łącznikiem do istniejącego obiektu studyjnego TRANSCOLOR położonego w Ożarowie Mazowieckim.

Rozbudowa Centrum JMP w Kostrzyniu

W maju 2018r. została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy i przebudowy Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S. A. w Kostrzynie Wielkopolskim.

Budowa hali magazynowo - produkcyjnej dla DEFRO sp. z o.o. sp. k.

Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym z częścią reprezentacyjną wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.

Budowa VIGO w Ożarowie Mazowieckim

W marcu 2018r. została podpisana Umowa na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim dla VIGO System S.A. 

Budowa dla Hydrosolar Sp. z o.o.

W marcu 2018r. została podpisana umowa na budowę budynku magazynowo - usługowego z częścią administracyjno - socjalną w Modlniczce k. Krakowa dla Hydrosolar Sp. z o.o. Małopolska Spółka komandytowa.

Realizacja PARKU HANDLOWEGO w Katowicach

Wykonanie parku handlowego wraz z parkingiem wielostanowiskowym w Katowicach przy ul. Ułańskiej.

Budowa dla SCANFIL Poland sp. z o.o.

Realizacja budynku produkcyjno-magazynowego dla SCANFIL Poland sp. z o.o.

Modernizacja węzła płuczki w Zagórzu

Modernizacja węzła płuczki w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium w Zagórzu.

Rozbudowa Szpitala w Krynicy - Zdroju

Realizacja pn. "Rozbudowa szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych". Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy -Zdrój. Inwestycja prowadzona byłą zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Termomodernizacja budynku w Morawicy

Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy. Inwestor: Gmina Morawica.

Budowa hali produkcyjno - magazynowej w Żabnie

Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową układu komunikacyjnego.