SSE

Firma Budowlana ANNA-BUD sp. z o.o. posiada w swojej ofercie niezabudowane nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Bilczy, na terenie Gminy Morawica, należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, o łącznej powierzchni 10.8175 ha. W lipcu 2012 został zatwierdzony podział tej nieruchomości na 6 odrębnych działek o powierzchniach:

 • dz. 224/665 o pow. 1,1311 ha,
 • dz. 224/666 o pow. 0,9143 ha,
 • dz. 224/667 o pow. 2,0220 ha,
 • dz. 224/668 o pow. 2,2790 ha,
 • dz. 224/669 o pow. 2,2697 ha,
 • dz. 224/670 o pow. 2,2014 ha.

Nieruchomości te w całości są terenami przeznaczonymi pod budownictwo przemysłowe.

Każda działka posiada odrębną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział Ksiąg Wieczystych

Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowany w Bilczy, na terenie gminy Morawica jest niezwykle atrakcyjny i co raz więcej Inwestorów decyduje się na przenosienia i prowadzenia tutaj swojej działalności gospodarczej.

O walorach tej nieruchomości decyduje:

 • Atrakcyjna lokalizacja - położenie w sąsiedztwie miasta Kielce oraz przynależność do Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego
 • Nieruchomość w całości stanowi tereny budownictwa przemysłowego
 • Teren leży na terenie Gminy Morawica – prężnie rozwijającej się i dbającej o swoich inwestorów
 • Dobrze rozwinięty system dróg wewnętrznych, umożliwiający dojazd do obiektów zlokalizowanych na terenie SSE
 • Dostępność komunikacyjna:

- Droga krajowa 73 Kielce – Tarnów: 100m,

- Droga krajowa S7 Warszawa – Kraków: 15km,

- Port rzeczny na Wiśle w Sandomierzu: 100km,

- Port rzeczny na Wiśle w Krakowie: 125 km

- Koleje: Kielce 10 km, Dębska Wola 10 km

- Lotniska: Kraków Balice - 115 km; Warszawa Okęcie - 170 km

 • Dobre wyposażenie w infrastrukturę techniczną (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, sieć odprowadzania ścieków, sieć telekomunikacyjna).

Należy tutaj zaznaczyć, że tereny te są położone w Województwie Świętokrzyskim, które zajmuje szczególne miejsce na mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Województwo nasze jest bogate w piękne krajobrazy oraz jest bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Mamy tutaj wiele zakładów przemysłowych produkujących wyroby na światowym poziomie oraz prężnie rozwijający się przemysł materiałów budowlanych, metalurgiczny, maszynowy, a także spożywczy. Głównymi partnerami wymiany handlowej są Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Włochy i Francja. Duża atrakcyjność gospodarcza województwa połączona z dogodnym klimatem, jaki stwarzają władze lokalne zajmuje swoje odzwierciedlenie w tworzonych coraz liczniej spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

Serdecznie zapraszamy.